31 maj 2017

31 maj 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 25 maja 2017 r.
– poz. 1020 –
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism i organów procesowych w postępowaniu karnym,
Dz.U. z 26 maja 2017 r.
– poz. 1021
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą,
Dz.U. z 29 maja 2017 r.
– poz. 1027
– Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
poz. 1029 – Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej,
poz. 1033 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet