15 maj 2017

15 maj 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 8 maja 2017 r.
– poz. 891 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych,
poz. 894 – Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
– Dz.U. z 9 maja 2016 r.
– poz. 901
– Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet