19 kwi 2017

19 kwi 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenia wydane na podstawie przepisów  ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów:
– Wpłaty kaucji:

– Dz.U. z 13 kwietnia – poz. 780 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji,

Dokonywanie zgłoszeń przewozu towarów:

Dz.U. z 14 kwietnia 2017 r.

– poz. 787 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postepowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń,

– Dokumentowanie przeprowadzonej kontroli:

poz. 789 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów,

– Zadania Krajowej Administracji Skarbowej:

poz. 790 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).