13 kw. 2017

13 kw. 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 4 kwietnia 2017 r. – poz. 721 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy (wejdzie w życie 19 kwietnia 2017 r.).

Dz.U. z 10 kwietnia 2017 r. – poz. 755 – Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).