7 kwi 2017

7 kwi 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 31.03.2017
– poz. 695 –
Obwieszczenie ministra infrastruktury i budownictwa z 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu , budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.
poz. 700 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.(D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).