4 kwi 2017

4 kwi 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dziennik Ustaw z :

– 29 marca 2017 r. – poz. 676 – Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
– 30 marca 2017 r. – poz. 679 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  – Prawo dewizowe,
– 3 kwietnia 2017 r. – poz. 708 – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).