1 gru 2016

1 gru 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Dz.U. z 28 listopada 2016 –
poz. 1907Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym,
Dz.U. z 29 listopada 2016 –
– poz. 1923 – Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw,
poz. 1926 – Ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.   (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet