28 lis 2016

28 lis 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 24 listopada 2016 r.
– poz.1888 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
poz. 1890 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach.(DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet