27 paź 2016

27 paź 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 20.10.2016 – poz. 1727 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o transporcie kolejowym

Dz.U. z 21.10.2016 – poz. 1737 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet