3 sie 2016

3 sie 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 25 lipca 2016 r. poz. 1095 – uchylenie rozporządzenia –

Rozporządzenie ministra finansów z 14 lipca 2016 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów – wejście w życie od 9 sierpnia 2016 r.

Dz.U. z 29 lipca 2016 r. poz. 1140 –

Rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca  2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – zmiany dotyczą importu towarów objętych m.in. procedurą tranzytu lub procedurą składowania celnego.     (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).