20 lip 2016

20 lip 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

 – Dz.U. z 18 lipca 2016 r.-

– poz. 1039 –  Obwieszczenie ministra finansów z 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postepowania w sprawie  uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego  (Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004)2,

poz. 1046 – Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet