12 lip 2016

12 lip 2016

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych –  Dz.U. z 7 lipca 2016 r. – poz. 988 – Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 czerwca  2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych,

Międzynarodowy transport drogowy – Dz.U. z 8 lipca 2016 r. – poz. 990 –
Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy,

Naruszenia w ruchu drogowym – Dz.U. z 8 lipca 2016 r. poz. 994 –
– Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców,

Sprawy celne – Dz.U. z 11 lipca 2016 r., poz. 1006 –
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych,

Program Operacyjny Infrastruktura i ŚrodowiskoMonitor Polski z 23 czerwca 2016 r. – poz. 580

Komunikat ministra rozwoju z 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
(źr. DGP nr 132, 133, Rzeczp. nr 161  – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet