25 maj 2020

25 maj 2020

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

W Dzienniku Ustaw pod poz. 859 opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.  Obecne brzmienie ustawy uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 marca 2020 r. (Źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet