28 lut 2019

28 lut 2019

Prawna instytucja gwaranta celnego – informacje MF

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce Cło/Gwaranci celni zamieściło  informacje na temat prawnej instytucji gwaranta celnego wraz z wykazem gwarantów celnych zatwierdzonych przez organy celne oraz zestawieniami instytucji kredytowych oraz ubezpieczeniowych, które mogą udzielać gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych bez konieczności uprzedniego zatwierdzenia przez organy celne. Zestawienia te zostały przygotowane na podstawie informacji przekazanych Departamentowi Ceł przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (źr. Newsletter MF nr 15 z 28.02.19/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet