18 paź 2019

18 paź 2019

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w jego zakładzie-Orzeczenie Sądu Najwyższego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w jego zakładzie, dlatego z odpowiedzialności za szkody, które pracownik poniósł w wyniku wypadku przy pracy, nie zwalnia go fakt, że sam poszkodowany przyczynił się do tego zdarzenia – Orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w kwestii wypadku przy pracy pracownika, który przyczynił się do jego powstania, narażając siebie na rozległe obrażenia. Pracownik, zażądał z tego tytułu od pracodawcy zadośćuczynienia i renty. Odpowiedzialność za wypadek spadła w dużej mierze na pracodawcę, który został zobowiązany do zapłaty pracownikowi renty i zadośćuczynienia, gdyż jak stwierdził
w uzasadnieniu swojego wyroku SN – to pracodawca odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie, na którym prowadzi swoją działalność. Jest on też odpowiedzialny za wykonywanie pracy przez swoich pracowników, a ww. obowiązki pracodawcy mają charakter bezwzględny i bezwarunkowy. W tym wypadku, nie zwalnia go z odpowiedzialności nawet tak znaczące przyczynienie się poszkodowanego pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2019 roku, sygn. akt I PK 137/18.(Źródło: DGP 17 października 2019 roku nr 202 (5104)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet