20 lip 2018

20 lip 2018

Pozytywne stanowisko strony społecznej w sprawie PPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców – po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – 12 lipca 2018 r. przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK ).Projekt znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej , która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów.(Źr. www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet