3 mar 2022

3 mar 2022

Potrzebne zmiany podatkowe dla firm i osób wspierających Ukrainę

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przedsiębiorcy i doradcy podatkowi apelują o zmianę przepisów podatkowych. Chodzi o wsparcie dla pomagających Ukraińcom i Ukrainie. Potrzebne są nie tylko zmiany w rozliczaniu kosztów i podatku od spadków i darowizn. Nowelizacji wymagają przepisy o VAT, a także wymogi dotyczące posiadania przez Ukraińców certyfikatu rezydencji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonujący wpłat na rzec Ukraińców mają prawo do ulgi podatkowej.

Potrzebne są także zmiany w certyfikatach rezydencji. Chodzi o czasowe zniesienie obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców. Mogłoby to obniżyć ekonomiczny koszt zawierania umów zlecenia. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20 proc. podatek dochodowy od wypłaconych kwot Ukraińcom nieposiadającym takiego certyfikatu.

Wśród postulatów znalazły się m.in.:

  • niezwłoczne wprowadzenie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn (pieniężnych i rzeczowych) przekazanych na potrzeby związane ze: (i) wsparciem i zaspokajaniem potrzeb osób przybyłych do Polski z Ukrainy od 15 lutego w związku z tocząca się tam wojną (ii) ze wsparciem Ukrainy lub ukraińskich / polskich organizacji prowadzących działalność wspierającą wojnę obronną Ukrainy – w wysokości 200 proc. przekazanych darowizn (ulga na kształt stosownego rozwiązania przewidzianego w przepisach antycovidowych), w zakresie nieprzewidzianym w odrębnych przepisach;
  • niezwłoczne zwolnienie z PIT / podatku od spadków i darowizn wszelkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych w związku ze wsparciem i zaspokajaniem potrzeb otrzymanych przez osoby przybyłe do Polski z Ukrainy od 15 lutego w związku z tocząca się tam wojną w łącznej kwocie do 20 tysięcy na osobę rocznie;
  • uznanie, że w okresie przejściowym (do końca roku) darowizny na cele jak wyżej dokonywane przez przedsiębiorców są traktowane jako związane z działalnością gospodarczą (brak obowiązku naliczenia VAT z tytułu przekazania z zachowaniem prawa do odliczenia). Identyczna zmiana w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na cele jak powyżej. Jako ewentualna alternatywa – stawka 0 proc. dla tego typu przekazań;
  • rozszerzenie tzw. „ulgi na powrót”, aby objąć nią rezydentów Ukrainy, którzy staną się polskimi rezydentami podatkowymi;
  • wprowadzenie zasady, że wszystkie niedziele do końca maja (z wyjątkiem Wielkanocy) to niedziele handlowe.

Postulaty zostały przekazane do Rządu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zapowiedzi zmian w prawie na razie nie ma. Resort finansów uprościł jednak nieco procedury celne. W każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 02.03.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet