9 sty 2020

9 sty 2020

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie celno – skarbowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w służbie
Celno – Skarbowej, wskazuje co powinna zawierać informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym, mianowicie:

  • liczbę wolnych etatów,
  • jednostkę organizacyjną KAS, do której prowadzone jest postępowanie,
  • kwalifikacje zawodowe wymagane oraz dodatkowe,
  • wymagane kryteria do pełnienia służby,
  • wykaz dokumentów, które należy złożyć, w tym kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • termin i miejsce składania ww. dokumentów.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 02 stycznia 2020 roku. ( Źródło: DGP z dn. 08.01.2020 r. nr 4 (5157) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet