15 paź 2019

15 paź 2019

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25.09.19 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – naczelnicy urzędów celno – skarbowych

Omówienie: przepisy działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące organu egzekucyjnego stosuje się odpowiednio do naczelników urzędów celno – skarbowych, wyznaczonych przez Ministra Finansów, w zakresie przechowywania i likwidacji określonych przedmiotów, które stały się własnością SP na podstawie prawomocnego orzeczenia ich przepadku ( w prowadzonych przez naczelnika urzędu celno – skarbowego sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe). Dział II wspomnianej ustawy dotyczy egzekucji należności pieniężnych, a  rozdział 6 – egzekucji z ruchomości. ( Źródło: DGP 15 października 2019 roku nr 200 (5102)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet