21 wrz 2018

21 wrz 2018

POSIEDZENIE MLID WG- CLECAT- BUKSELA, 11/09/18.

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 września delegat Polskiej Izby Spedycji i Logistyki uczestniczył  w posiedzeniu Maritime Logistics i Digit Working Group  CLECAT w Brukseli, gdzie w wyniku wyborów powierzono mu funkcję wiceprzewodniczącego  Maritime Logistics Institut.

Do najważniejszych tematów omówionych na spotkaniu należały:

– position paper CLECATu dotyczący rewizji Consortia Block Exemption Regulation, tzn. wyjęcia armatorów  spod unijnego prawa o konkurencji.

Block Exemption Regulation (BER) obowiązujący do kwietnia 2019 roku  zezwala obecnie armatorom na: wspólne operacje w liniowej żegludze obejmujące koordynacje rozkładów, portów, slotów i przestrzeni ładunkowej, wspólne użytkowanie statków i instalacji portowych oraz biur, wspólne użytkowanie kontenerów, chassis i in. sprzętu, wspólne dostosowywanie przestrzeni ładunkowej do zmian w popycie i podaży, wspólne operacje/użytkowanie terminali i usług portowych, wspólne stosowanie i użytkowanie systemów wymiany danych.BER zostały wprowadzone w zupełnie innej sytuacji rynkowej w żegludze liniowej i  pominęły lub nie uwzględniły wielu ważnych aspektów działalności uczestników obrotu portowo-morskiego, które obecnie wpływają na relacje z armatorami, dlatego też gdyby ich obowiązywanie miało zostać przedłużone wymagać to będzie szerokiej konsultacji.

– dokument FIATA „best practices „ w zakresie demurrage i detention.

FIATA przygotowała propozycję DD Guide mającego doprowadzić do rewizję obecnych warunków demurrage i detention tak, aby z jednej strony rzeczywiście motywowały one załadowców do zwalniania kontenerów , z drugiej, aby nie stawiały załadowców w sytuacji konieczności poniesienia bardzo wysokich kosztów przez nich w żaden sposób niezawinionych. Propozycja uregulowania tej sprawy podlegać będzie dalszej dyskusji.

– Electronic Freight Transportation Information oraz Digital, Transport and Logistics Forum 2015-2018.

Temat digitalizacji wciąż wywołuje wiele nieporozumień. Terminy, pojęcia, nazwy dokumentów nawet już używanych są nieznane i niezrozumiale. W tej sytuacji CLECAT rekomenduje Komisji Europejskiej : ograniczenie digitalizacji do sektorów B2A (administracja) oraz A2A, z całkowitym pominięciem B2B;  doprowadzenie do akceptacji przez urzędy i administracje danych dostarczanych cyfrowo a nie papierowo ; zachęcenie lub nawet skłonienie środkami prawnymi interoperacyjności pomiędzy różnymi urzędami i ośrodkami administracji.   ( opr. JS/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet