24 mar 2016

24 mar 2016

Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w dniu 17.03.2016

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obradujące 17 marca Forum Transportu Drogowego składało się z dwóch części. Pierwsza była poświęcona określeniu najważniejszych zagadnień, którymi powinien – zdaniem środowiska – zająć się rząd. W drugiej Forum gościło podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzego Szmita. Uczestnicy spotkania przekazali ministrowi najważniejsze postulaty środowiska międzynarodowego transportu drogowego.
W toku kilkugodzinnej dyskusji Forum wypracowało pięć priorytetowych zagadnień, które postanowiło przekazać Panu ministrowi Jerzemu Szmitowi i nowemu dyrektorowi Departamentu Transportu Drogowego panu Bogdanowi Oleksiakowi.
Do kwestii tych zaliczono:
• podjęcie działań w celu wyłączenia z projektu dyrektywy UE o delegowaniu pracowników – kierowców międzynarodowego transportu drogowego oraz przeciwdziałanie narzucaniu polskim przedsiębiorcom obowiązku stosowania się do zagranicznych krajowych przepisów o płacy minimalnej;
• zintensyfikowanie przeciwdziałania zagranicznej nieuczciwej konkurencji, w tym uruchomienie zintegrowanego systemu kontroli zezwoleń;
• zmianę przepisów prawa, która powinna umożliwić pojazdom o nacisku osi 11,5 tony korzystanie z całej sieci dróg publicznych, w szczególności dojazd w celu załadunku i rozładunku;
• rozwiązanie problemu braku kierowców samochodów ciężarowych, zespołów pojazdów i autobusów na rynku transportowym;
• wdrożenie działań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zapewnienia funkcjonowania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, jakie winny być zorganizowane od 1 stycznia 2017 r. przez jednostki samorządu terytorialnego.
Minister Szmit odniósł się do wszystkich zgłoszonych problemów. Poinformował uczestników Forum m.in. o zapewnieniu ze strony minister edukacji narodowej chęci wprowadzenia zawodu kierowca-mechanik do szkół. W odniesieniu do kwestii nieuczciwej konkurencji podkreślił stopień komplikacji tego problemu – to jeden z najważniejszych punktów w naszej pracy.  Nacisk na oś to kolejny trudny temat. Z jednej strony trzeba brać pod uwagę stan dróg i ich realną wytrzymałość, z drugiej zaś potrzeby transportowe. Musimy się zastanowić, co zrobić, jakie wypracować rozwiązanie, by było one korzystne dla wszystkich – dodał minister Szmit. Poinformował zebranych także o podpisaniu stanowiska ministerstwa dotyczącego wyłączenia z dyrektywy o delegowaniu pracowników kierowców w transporcie międzynarodowym.
Dalsza część dyskusji skoncentrowała się na negocjacjach z Rosją, dotyczących zmian niekorzystnych dla polskich przewoźników drogowych w rosyjskiej ustawie federalnej oraz zezwoleń na przejazdy zarówno w relacji dwustronnej, jak i w tranzycie. – Jesteśmy po pięciu turach negocjacyjnych z Rosją. Przedstawiono nam projekt zmian w ich przepisach, do których wysłaliśmy nasze uwagi. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów na temat kontyngentów, które odbędą się pod koniec marca lub na początku kwietnia – powiedział minister Szmit. Poinformował również o zakończonych negocjacjach ze stroną białoruską w ramach Polsko – Białoruskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych, dotyczących kontyngentu zezwoleń. Z podpisanego 16 marca protokołu wynika, że w 2017 r. polscy przewoźnicy otrzymają 188 tys. zezwoleń bez opłat – 160 tys. zezwoleń dwustronnych, 20 tys. tranzytowych oraz 8 tys. do i z krajów trzecich. (MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet