11 wrz 2020

11 wrz 2020

Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  podpisał umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót związanych z „Budową placów  manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych. W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Oznacza to także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, tzw. hydrantowej wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej. W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych. Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2.  Więcej informacji na ten temat na stronie: informacji https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/1692-port-gdynia-powieksza-zaplecze-logistyczne (Źr. www.port.gdynia.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet