11 lut 2016

11 lut 2016

Port Gdynia – podsumowanie 2015 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 lutego br. na konferencji prasowej w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A Zarząd Spółki przedstawił zaproszonym mediom podsumowanie roku 2015, jak również najważniejsze plany inwestycyjne zarówno w kontekście kolejnego planu trzyletniego (2016-2018), jak i nowej perspektywy budżetowej POIiŚ 2014-2020.
Rok 2015 jest kolejnym dobrym okresem dla gdyńskiego portu – obroty ładunkowe wyniosły 18,2 mln – co stanowi drugi wynik w historii portu. Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) 2015 rok zakończył się zyskiem netto w wysokości 47,5 mln zł. Głównym czynnikiem różnicującym zysk netto lat 2015 i 2014 ( w 2014 r. –107,9 mln zł) był osiągnięty w 2014 roku zysk z prywatyzacji terminalu drobnicowego, który wyniósł ponad 45 mln zł.
Istotnym czynnikiem nadal wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku pomyślnie sfinalizowano pięć ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013.
Od 2016 roku Zarząd Portu przystąpił do realizacji strategii rozpisanej do roku 2027. Głównym źródłem finansowania tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne. Kluczową w najbliższych latach inwestycją o zasadniczym znaczeniu dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów będzie ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. (źr.www.port.gdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet