12 lut 2019

12 lut 2019

Port Gdańsk- wkrótce instalacja 18 wag samochodowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zakończył w czwartek nabór ofert w przetargu na wyposażenie w wagi posterunków wartowniczych W Porcie Gdańsk. Wkrótce pojawi się tam 18 samochodowych osiowych wag najazdowych przeznaczonych do ważenia aut będących w ruchu.

W każdym z posterunków wartowniczych objętych przetargiem zainstalowane zostaną po dwie wagi. Pojawią się one m.in. przy wjeździe do Kapitanatu Portu Północnego, Terminalu Promowym Westerplatte oraz przy Wolnym Obszarze Celnym.

O wyborze wykonawcy zadecyduje cena. Od dnia podpisania umowy będzie on miał 44 tygodnie na zainstalowanie wag. Okres ten uwzględnia projekty oraz realizację prac budowlano-montażowych, a także odbiory i rozruch.

Nie zmienia to faktu, że Inspekcja Transportu Drogowego może przeprowadzać kontrole na drogach prowadzących do portu. Waży ona pojazdy zarówno do 3,5 t dmc, jak i powyżej. W pierwszym przypadku za przeciążony pojazd grozi mandat w wysokości 500 zł. Inspektor jednocześnie wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu na parking administracyjny.

W drugim przypadku natomiast, dotyczącym pojazdów powyżej 3,5 t dmc, inspektor wszczyna postępowanie administracyjne – kara może wynieść maksymalnie 15 tys. zł. Tak jak w pierwszym przypadku, przeciążony pojazd także trafi na parking administracyjny.

Przeładowanie pojazdu stanowi naruszenie przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. Klasyfikuje się ono do grupy naruszeń przepisów dyrektorów Rady 96/53/WE. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie wobec przewoźnika, które może zakończyć się utratą dobrej reputacji (Źr: www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet