23 maj 2018

23 maj 2018

Port Gdańsk – podpisanie umowy na Port Centralny

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji Portu Centralnego. Konsorcjum, które wygrało przetarg to firmy Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Konsorcjum opracuje koncepcję Portu Centralnego w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Dokument będzie zawierał pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów czy przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu i całego świata, a także obecnych potoków strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia prognoz zmian w popycie na ten transport w perspektywie do 2050 roku. Konsorcjum przeprowadzi także inwentaryzację istniejącej infrastruktury oraz tej, która powstaje w ramach prowadzonych inwestycji. Pozwoli to na zaplanowanie modernizacji lub stworzenia nowych elementów infrastrukturalnych tak, by przewidywany popyt na transport został zaspokojony. Wykonawca przedstawi trzy warianty koncepcji Portu Centralnego – każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację.     (źr. www.portgdansk.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet