5 paź 2018

5 paź 2018

Poradnik dla pracodawców w zakresie RODO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamieszczono nową publikację  „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”. Poradnik zawiera informacje przydatne dla pracodawców  i pracowników chcących dowiedzieć się, jakie prawa przysługują im na mocy RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Poradnik wskazuje, jak przetwarzać dane osobowe zarówno podczas rekrutacji, jak i w ciągu całego okresu zatrudnienia. Wiele wyjaśnień odnosi się też do relacji między pracodawcą a innymi podmiotami – związkami zawodowymi, podmiotami świadczącymi usługi z zakresu medycyny pracy czy firmami szkoleniowymi. W poradniku UODO przypomina m.in., że pracodawca od osób ubiegających się o zatrudnienie można żądać podania jedynie tych danych, do zbierania których uprawniają go przepisy prawa , nie mogą one być zbierane „na zapas” ani „na wszelki wypadek”, gdy pracodawca dopiero rozważa zatrudnienie kogoś w bliżej nieokreślonym czasie. Poradnik określa jak z poszanowaniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne do rekrutacji on-line, do ewidencji czasu pracy, kontrolowania poczty elektronicznej oraz monitorowania aktywności zatrudnionych .Z poradnikiem można zapoznać się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/545   (Źr.www.uodo.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet