27 lip 2018

27 lip 2018

Popyt na usługi kontenerowców będzie rosnąć

Przez:

Sekcja: Aktualności

Eksperci agencji Drewry przewidują, że morski transport kontenerowy doświadczy sporego wzrostu popytu w tym i przyszłym roku, który dodatkowo przewyższy światowy wzrost floty.
Na początku 2018 roku nie nastąpił co prawda wzrost popytu., nie mniej jednak przewoźnicy  mogą spodziewać się większej ilości ładunków przez co najmniej dwa następne lata..
Zmiany w portfelu zamówień, głównie poprzez odroczenie dostaw nowych jednostek,  wywarły pozytywny wpływ na zachowanie równowagi popytu i podaży w 2018 i prawdopodobnie wywrą taki wpływ w 2019 roku.        (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).