20 mar 2024

20 mar 2024

Polsko-francuskie rozmowy o potrzebie zmian w umowie między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego w Ministerstwie Infrastruktury

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rewizja umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów była głównym tematem rozmowy ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z ministrem delegowanym ds. transportu w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Spójności Terytorialnej Francji Patricem Vergrietem.

Minister Infrastruktury przedstawił argumenty strony polskiej, poparte analizami i danymi, które potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian ww. umowy. Zaznaczył, że głównym celem liberalizacji warunków przewozów drogowych pomiędzy UE i Ukrainą było wsparcie gospodarcze naszego wschodniego sąsiada po wojskowej agresji ze strony Rosji. Dotychczasowe stosowanie od czerwca 2022 r. umowy między Unią Europejską a Ukrainą, dotyczącej transportu drogowego towarów, doprowadziło do znacznego zaburzenia równowagi na rynku przewozów drogowych w regionie Europy Środkowej. Minister D. Klimczak dodał, że problem ten zauważają nie tylko przewoźnicy z Polski, Czech, Słowacji, ale również przedstawiciele 14 europejskich stowarzyszeń przewoźników, w tym z Francji, Portugalii, Danii, Norwegii, Grecji, Szwecji i Finlandii. Z uwagi na negatywne skutki stosowania umowy w jej obecnej formie na europejską branżę transportu drogowego, szef resortu infrastruktury podkreślił pilną konieczność podjęcia wszelkich możliwych działań, zmierzających do poprawy sytuacji. Argumentacja polskiego ministra spotkała się ze zrozumieniem jego francuskiego odpowiednika i zapewnieniem o wsparciu dążeń Polski do rewizji niektórych zapisów umowy.

Ministrowie poruszyli też tematy możliwości współpracy w obszarze transportowym w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli między Francją, Niemcami i Polską oraz kwestie zbliżającej się polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Potwierdzili także spotkanie bilateralne, które ma się odbyć 4 kwietnia br. w Brukseli. ( Źródło: gov.pl z dn. 19.03.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet