22 sty 2018

22 sty 2018

Polska – nowe przepisy o przewozie odpadów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 24.01.2018 roku  wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.  Nowe przepisy określają ogólne zasady przewozu odpadów –  między innymi zakazuje się  łącznego przewozu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  w sposób umożliwiający ich kontakt. W czasie transportu odpady również nie mogą się mieszać.  Przesyłce muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty,  środek transportowy będzie musiał być odpowiednio przygotowany do przewozu, a  także  oznaczony białą tablicą z napisem ,,ODPADY”  lub tablicą z literą A w przypadku międzynarodowego przemieszczania odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 21.10.2016 r., poz. 1742.         (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).