14 sty 2019

14 sty 2019

Połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT od czerwca 2019r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT od czerwca 2019r. przewiduje projekt ustawy  o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT.

Jak podaje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, wydatki do poniesienia przez przedsiębiorców przed wprowadzeniem rozwiązania, czyli głównie koszty dostosowania używanych systemów informatycznych do nowych rozwiązań, będą zależały od wielkości przedsiębiorcy, sposobu prowadzenia ksiąg oraz tego, czy zmian wymagać będzie jedynie system księgowy czy system zarządzania całym przedsiębiorstwem, i mogą wynieść od zera do kilkuset tysięcy zł, w przypadku bardzo dużych przedsiębiorców.

Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących informowania nabywców o obowiązkach związanych
z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży.

Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958) mające na celu wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nie składaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kary zostały również przewidziane dla podatnika, który złoży deklarację lub ewidencję w postaci wadliwej lub  nie wywiąże się z obowiązku przesłania ewidencji w terminie .

Projekt wprowadza także ułatwienia dotyczące importu w procedurze uproszczonej
w zakresie wskazania konkretnego naczelnika urzędu celno-skarbowego do przedkładania dokumentów określonych w art. 33a ustawy VAT. Projekt przewiduje likwidacje informacji podsumowujących w obrocie krajowym.(Źr. www.rcl.gov.pl -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet