7 lis 2019

7 lis 2019

Podmioty prowadzące skład akcyzowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzeniem ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dn. 25.10.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – dodano regulację dotyczącą m.in. podmiotu prowadzącego skład podatkowy, do którego wprowadzane są wyroby akcyzowe przemieszczane na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego. W przypadku takiego podmiotu – przedłożenie wymaganych dokumentów w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego następuje najpóźniej wraz z dokonaniem – do naczelnika US – zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Ww. akt wszedł w życie 01.11.2019 r. (Źródło: DGP z dnia 07.11.2019 r. nr 216 (5118) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet