14 kw. 2016

14 kw. 2016

Podatnik sprawdzi dane z JPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 lipca tego roku organy podatkowe będą mogły żądać od podatników prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej przekazania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci JPK, czyli pliku komputerowego w formie i strukturze określonej przez ministra finansów. Obowiązkiem tym zostaną  objęte podmioty, które zatrudniają ponad 250 osób lub mają ponad 50 mln euro obrotów i 43 mln euro aktywów. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że na potwierdzenie transmisji danych podatnik, który poprawnie wyśle JPK, otrzyma urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), jak w systemie e-Deklaracje. Resort finansów będzie starał się zapewnić rozwiązanie, które umożliwi podatnikom podgląd zawartości JPK, bez konieczności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania.(ŹR. www.wp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).