3 paź 2019

3 paź 2019

Podatki – zmiany w PIT od 1 października

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 października 2019 r. weszła w życie  ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejsza zmiana w PIT polega na obniżeniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników (zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów) oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów .

Niższa 17 proc. stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez 1/4 bieżącego roku. Przy tym należy przypomnieć, że do września nasze dochody w pierwszej skali podatkowej podlegają 18 proc. opodatkowaniu PIT. Już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek zostanie obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc.” – wyjaśniał we wrześniu br. wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

Pozostawiona została natomiast 32 proc. dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Koszty po zmianach wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Więcej na ten temat na stronie:https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit-17—od-1-pazdziernika-2019-r  (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet