27 kwi 2020

27 kwi 2020

Podatek tonażowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym wejdzie w życie już 6 maja 2020 r.

W rozporządzeniu określono wzór:

  • zeznania o wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy (stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (załącznik nr 2).   (Źródło:  DGP e – wydanie  z dn. 27.04.2020/HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet