11 lut 2016

11 lut 2016

Podatek od nieruchomości

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA wyrokiem z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3337/13 potwierdził, że nawet jeśli przedsiębiorca nie korzysta z budynku ze względu na zły stan techniczny instalacji i nie prowadzi w nim działalności gospodarczej , musi zapłacić podatek od nieruchomości według stawek dla działalności gospodarczej. Należy bowiem odróżnić stan techniczny obiektu budowlanego, tj. stan jego konstrukcji, od stanu instalacji, urządzeń i wyposażenia, które nie podlegają opodatkowaniu. Brak możliwości wykorzystania gruntów, budowli i budynków dla celów działalności gospodarczej musi mieć charakter trwały. (Źr. www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet