23 lut 2022

23 lut 2022

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.

Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji Europejskiej odrzucającą skargę spółki Sped-Pro S.A. na PKP Cargo, którą kontroluje państwo polskie. Spółka zarzuciła PKP Cargo nadużywanie pozycji dominującej na rynku usług kolejowych przewozów towarowych w Polsce.

Wyrok Sądu UE nie zawiera bowiem żadnej oceny odnośnie praworządności czy niezależności UOKiK-u, ale przerzuca obowiązek jej przeprowadzenia na Komisję Europejską. A to trudne zadanie do wykonania.

Komisja już od 2004 r. bardzo blisko współpracuje z krajowymi organami antymonopolowymi (w tym UOKiK) w ramach tzw. Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) przy stosowaniu przepisów prawa unijnego w zakresie praktyk ograniczających konkurencję w ramach rozporządzenia Rady Nr 1/2003.

w 2020 r. na 139 postępowań antymonopolowych wszczętych w całej UE wobec naruszeń art. 101 i 102 TFUE aż 126 z nich to postępowania wszczęte przez organy krajowe (a tylko 13 przez Komisję Europejską). – Komisja monitoruje sprawy wszczynane przez organy krajowe oraz opiniuje przygotowane przez nie projekty decyzji, korzysta z ich pomocy przy przeprowadzanych przeszukaniach, a nawet może przejąć sprawę prowadzoną przez organ krajowy bez konieczności uzyskania zgody takiego organu.

Sprawa ma charakter precedensowy, gdyż do organu ochrony konkurencji zastosowano (na zasadzie analogii) kryteria niezależności, które bierze pod uwagę sąd karny kiedy rozważa przekazanie osoby wskazanej w europejskim nakazie aresztowania do innego państwa (tam, gdzie został wydany nakaz). W takiej sytuacji bowiem sąd decydujący o wydaniu ma obowiązek ocenić czy sąd wydający nakaz jest niezawisły i czy w związku z tym nie zostanie naruszone prawo osoby do rzetelnego procesu.

Niezależność UOKiK jako organu ochrony konkurencji. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 9 lutego 2022 r., T-791/19.

Przenosząc tę zasadę na grunt sprawy z zakresu ochrony konkurencji, Komisja Europejska powinna rozważyć, czy jeśli nie decyduje się interweniować w sprawie naruszenia art. 101 czy 102 TFUE (praktyk ograniczających konkurencję), to czy organ krajowy może tą samą sprawą zająć się w sposób niezależny, tak aby prawa osoby zawiadamiającej o naruszeniu nie były naruszone. Takim „organem krajowym” może być zresztą właśnie zarówno krajowy organ ochrony konkurencji, jaki sąd orzekający w tego typu sprawie.

Więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/wyrok-sadu-ue-niezaleznosc-uokik-pod-znakiem-zapytania,513589.html?_ga=2.117164038.148451809.1645612923-1125108399.1586503371

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 23.02.2022 r./HW

 

Rząd zno

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet