16 lip 2018

16 lip 2018

Plany ustanowienia „stref czystego powietrza” w Wielkiej Brytanii

Przez:

Sekcja: Aktualności

W związku z zwiększonym poziomem zawartości tlenków azotu, Birmingham, Leeds i Southampton planują ustanowienie „stref czystego powietrza” w  miastach na wzór  rozwiązania wprowadzonego w Londynie. W strefach będzie dozwolony ruch pojazdów ciężarowych normy Euro VI, pozostałe pojazdy nie spełniające tej normy będą mogły się poruszać za opłatą.
W Londynie aktualna strefa „Low Emission Zone” zostanie zastąpiona bardziej restrykcyjną „Ultra Low Emission Zone” (ULEZ) począwszy od 8 kwietnia 2019 r. Zgodnie z nowymi regulacjami  pojazdy powyżej 3,5 t nie spełniające normy Euro VI  (niezależnie od kraju rejestracji) będą zobowiązane do uiszczenia opłaty dziennej w wysokości GBP 100 na wjazd do  centralnego Londynu. Od października 2020 r. strefa ta zostanie rozszerzona na „Wielki Londyn” (Greater London Area) z opłatą 100 GBP, a dla pojazdów poniżej normy Euro V 300 GBP. Pozostałe wymienione miasta będą pobierać opłaty dla pojazdów poniżej Euro V w wysokości  50 – 100 GBP.     (źr. CLECAT Newsletter 2018/27 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet