3 sty 2024

3 sty 2024

Pierwsze posiedzenie międzyresortowego Zespołu do spraw rozwiązania problemów na polsko-ukraińskiej granicy

Przez:

Sekcja: Aktualności

29 grudnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka międzyresortowego Zespołu do spraw rozwiązania problemów występujących na granicy polsko-ukraińskiej, związanych z wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. Jest to kontynuacja działań realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury na rzecz zniwelowania przyczyn protestu polskich przewoźników drogowych.

Przewodniczącym zespołu został wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz. W pracach zespołu biorą udział, poza przedstawicielami MI, także m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, jak również przedstawiciele Ministra Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  i organów samorządowych.

Do zadań zespołu m.in. należy:

  • wypracowanie propozycji działań z zakresu współpracy międzynarodowej, w szczególności z Ukrainą i Komisją Europejską;
  • wypracowanie propozycji zmian przepisów prawa krajowego i umowy UE–Ukraina w sprawie transportu drogowego towarów;
  • monitorowanie sytuacji na i przed drogowymi przejściami granicznymi na granicy polsko-ukraińskiej;
  • opracowanie strategii kontroli drogowych przestrzegania przepisów umowy UE–Ukraina. (Źr.www.gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet