15 lis 2021

15 lis 2021

Pierwsze kwartalne deklaracje akcyzowe już 25 listopada

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowy obowiązek dotyczy podmiotów, które nie składają deklaracji miesięcznych i nie płacą akcyzy, ale mimo to są podatnikami w odniesieniu do wyrobów zwolnionych lub objętych stawką zerową.

01 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy, wcześniej niestosowany, rodzaj deklaracji akcyzowych. Kwestia ta została uregulowana poprzez dodanie nowego art. 24e do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Od samego początku pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem deklaracji kwartalnych. Sama treść przepisu nie wskazuje bowiem wystarczająco precyzyjnie kto i od jakich wyrobów powinien składać te deklaracje oraz czy podatnik, który składa już zwykłe deklaracje miesięczne, powinien składać również deklaracje kwartalne.

Proste jest natomiast rozpoznanie, że deklaracje kwartalne będą składać zwykli podatnicy akcyzy, których działalność związana jest typowo z prowadzeniem składu podatkowego. Podatnicy tacy składają już jednak deklaracje miesięczne, więc pojawiło się pytanie, dlaczego tacy podatnicy muszą podwójnie deklarować wyroby zwolnione z akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy: raz w deklaracjach miesięcznych, a następnie w deklaracjach kwartalnych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że jeżeli wyroby zwolnione lub opodatkowane zerową stawką akcyzy były zgłoszone w deklaracjach miesięcznych, to taki podatnik nie musi już składać deklaracji kwartalnych. rezultacie należy uznać, że art. 24e ustawy o podatku akcyzowym jest adresowany do bardzo ograniczonego kręgu podmiotów. Są to bowiem podatnicy, którzy nie składają „zwykłych” deklaracji akcyzowych i nie płacą akcyzy, ale mimo to są „podatnikami” w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zwolnionych lub objętych stawką zerową. Ministerstwo wylicza następujące przykłady osób, które złożą deklaracje kwartalne:1. prowadzący składy podatkowe, którzy mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,2. podmioty nieprowadzące składów podatkowych wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,3. podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,4. podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów. (Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 15.11.2021 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet