26 mar 2019

26 mar 2019

Petycja PISiL w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów odrzucona przez Sejm RP

Przez:

Sekcja: Aktualności

Petycja PISiL w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów odrzucona przez Sejm RP

 

14 grudniu 2018 roku Izba skierowała do Sejmu RP petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wnosząc o zmianę sposobu naliczania i wysokości kar pieniężnych  za naruszenie przepisów wymienionej ustawy.

W naszej ocenie ww. przepisy Ustawy, regulujące kary pieniężne za jej naruszenie, zostały skonstruowane niezgodnie z Konstytucją RP, w tym w szczególności z art. 31 ust 3 i art. 2 Konstytucji RP.

Administracyjne kary pieniężne stanowią ingerencję państwa w prawa majątkowe jednostki, dlatego ich wysokość powinna być oceniana przez pryzmat zasady ochrony własności i innych praw majątkowych, w związku z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

26 marca 2019 roku otrzymaliśmy negatywną odpowiedź w tej sprawie z uzasadnieniem, „że system kar pieniężnych przewidziany w przedmiotowej ustawie ma na celu zabezpieczenie wykonania jej przepisów i jest uzasadniony w zakresie monitorowania przewozu towarów o szczególnym znaczeniu, a ewentualne odstąpienie od nałożenia kary jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów” ( ES).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet