3 lis 2021

3 lis 2021

PE I RADA Europejska  osiągnęły porozumienie w sprawie użytkowania pojazdów wynajmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy – DYREKTYWA 2006/1/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 

Przez:

Sekcja: Aktualności

26 października negocjatorzy z Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie zmienionych zasad użytkowania wynajmowanych pojazdów w transporcie towarów. Zmiana została zaproponowana przez Komisję w 2017 r. w ramach I Pakietu Mobilności i ma na celu doprecyzowanie obecnych przepisów, ujednolicenie ram prawnych oraz złagodzenie ograniczeń w korzystaniu z takich pojazdów.

Obecnie dyrektywa gwarantuje firmom transportowym dostęp do wynajmowanych pojazdów tylko wtedy, gdy są one zarejestrowane w państwie członkowskim, w którym firma ma swoją siedzibę. Na mocy umowy tymczasowej państwa członkowskie nie będą mogły ograniczać na swoim terytorium użytkowania pojazdu wynajętego przez firmę transportową mającą siedzibę w innym państwie członkowskim. Firmy będą musiały zgłaszać swoim krajowym władzom wykorzystanie wynajętych pojazdów, aby upewnić się, że nie stanowią one więcej niż 25 procent całej floty pojazdów towarowych wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo. Minimalny gwarantowany okres leasingu dla pojedynczego pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim wynosi 2 miesiące, ale państwa członkowskie mogą również wymagać, aby pojazdy te zostały zarejestrowane zgodnie z ich przepisami po 30 dniach użytkowania.

Wstępne porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady (COREPER) oraz Komisję Transportu i Turystyki (TRAN) PE przed ostatecznym przyjęciem przez obie instytucje. Państwa członkowskie będą musiały włączyć nowe przepisy do swojego ustawodawstwa 14 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy. ( Źródło: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej/ ES)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet