26 lip 2018

26 lip 2018

PCC od umowy spółki komandytowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wyrok NSA z 16 marca 2018 r., sygn. II FSK 560/16 rozstrzyga ,że podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej jest spółka komandytowa a nie jest wspólnik. Czynność ta jest dokonywana w imieniu zawiązywanej spółki komandytowej, skoro przepis art. 4 pkt 9 u.p.c.c. czyni podatnikiem zawiązywaną aktem notarialnym spółkę (choćby była to spółka bez osobowości prawnej), nie zaś jej wspólników, jak to ma miejsce przy spółce cywilnej. Nie zmienia tego fakt , że do momentu rejestracji spółki w jej imieniu działają osoby zawierające umowę. Zdarzenia mające miejsce po zawarciu umowy, jak rejestracja w sądzie rejestrowym czy ewentualne odstąpienie od umowy nie mają wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Gdy umowa spółki zostaje zawarta, już tylko z tego tytułu podatek jest należny
i powinien być uiszczony. (Źr.Rzeczp.nr 167-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet