31 maj 2018

31 maj 2018

Parlament Europejski – pomyłka w głosowaniach nad dyrektywą w sprawie delegowania pracowników

Przez:

Sekcja: Aktualności

PE zatwierdził we wtorek w Strasburgu niekorzystne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw UE. Część polskich europosłów opozycji zagłosowała za, jednak – jak tłumaczą europarlamentarzyści PO – zrobili to przez pomyłkę, bo głosowanie było prowadzone w chaotyczny sposób. Część złożyła już korekty do głosowania. Wg. źródła ze służb prasowych PE w dokumentach mogą się pojawić kolejne korekty, jeśli kolejni europosłowie będą informowali, że błędnie oddali głos. W głosowaniu 456 eurodeputowanych opowiedziało się za, 147 było przeciw, a 49 wstrzymało się od głosu.

Przyjęty tekst jest wynikiem zawartego w marcu porozumienia między Parlamentem Europejskim a reprezentującą kraje członkowskie bułgarską prezydencją. Nowa dyrektywa ograniczy możliwość delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego czasu o sześć miesięcy na podstawie „uzasadnionej notyfikacji” przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. Po tym okresie pracownik zostanie objęty prawem kraju przyjmującego. Dla polskich przedsiębiorców będzie to oznaczało wyższe koszty bowiem zmiany przepisów przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego. Kolejne ograniczenie to objęcie firm delegujących pracowników układami zbiorowymi zawieranymi na każdym poziomie: regionalnym, sektorowym czy nawet na poziomie firm podczas gdy obecnie firmy wysyłające pracowników były objęte jedynie powszechnie stosowanymi układami zbiorowymi, uznanymi za oficjalne na poziomie narodowym.

Podczas negocjacji i debat poświęconych kwestii pracowników delegowanych, inicjatorzy i zwolennicy rozwiązań, które zostały we wtorek przyjęte przez parlament podkreślali, że służą one nie tylko ochronie praw i interesom pracowników starych krajów Unii, ale w równej mierze dbają o godziwe i sprawiedliwe warunki pracy i płacy samych delegowanych pracowników i o to, by mogli oni korzystać ze standardów, jakie oficjalnie obowiązują w krajach, w których wykonują swoją pracę.

21 czerwca przepisy o delegowaniu mają być ostatecznie przegłosowane przez ministrów do spraw zatrudnienia na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu. Po zatwierdzeniu regulacje mają wejść w życie w połowie 2020   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet