18 mar 2018

18 mar 2018

Parlament Europejski o unowocześnieniu szkoleń kierowców zawodowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na marcowej sesji plenarnej, PE przyjął propozycję KE poprawy w zakresie kształcenia kierowców zawodowych. Propozycja dotyczy rewizji Dyrektywy 2003/59/UE w kierunku unowocześnienia kształcenia, wyjaśnienia zasad dotyczących wymogu minimalnego wieku, zapewnienia wzajemnego honorowania i uznawania szkolenia. Ponadto PE zdecydował o utworzeniu elektronicznego systemu wymiany kwalifikacji kierowców. W efekcie przedmiotowa Dyrektywa winna stać się bardziej czytelna i łatwiejsza w interpretacji, prowadząc jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa.      (źr. CLECAT Newsletter 2018/11 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).