27 maj 2021

27 maj 2021

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług.

To m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.

Prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach.Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości.

Co ważne wszystkie zaproponowane w ustawie uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, w tym z Rzecznikiem MŚP, Konfederacją Lewiatan i Polską Organizacje Handlu i Dystrybucji z samymi przedsiębiorców.

Najważniejsze rozwiązania SLIM VAT 2:

  • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych.
  • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.
  • Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania.
  • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – 100% odliczeń od wydatków poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
  • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
  • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
  • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
  • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

SLIM VAT 2 to również odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet