28 kwi 2021

28 kwi 2021

Pakiet SLIM VAT 2 – bilety jako faktury

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia zmieniającego zasady uznawania biletów za faktury.To  pierwsza ze zmian wdrażanych do systemu podatkowego w ramach pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług – SLIM VAT 2.

W obecnym stanie prawnym za fakturę uznaje się dokument potwierdzający np. przejazd płatną autostradą lub bilet autobusowy, czy kolejowy na odległość nie mniejszą niż 50 km. Z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników, dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych dokumentujących przejazdy bez względu na długość odcinka przejazdu, Ministerstwo Finansów zaproponowało zniesienie tego limitu.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów planuje uproszczone raportowanie tego typu faktur w JPK_VAT z deklaracją.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (nr 353 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, uwagi. można zgłaszać do 7 maja 2021r (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet