8 mar 2022

8 mar 2022

Pakiet Mobilności – tymczasowe odstepstwa od przepisów dotyczących czasu jazdy kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. na terytorium Polski obowiązują tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;

2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;

3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut;

5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, którzy skorzystają z tych odstępstw, muszą wpisać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki z ich skorzystania.

Stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. (  Źródło: pspd.pl z dn. 04.03.2022/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet