9 kwi 2019

9 kwi 2019

Pakiet mobilności: stanowisko Parlamentu Europejskiego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podczas sesji plenarnej w dniach 3-4 kwietnia br., Parlament Europejski przyjął swoje ujednolicone stanowisko, w zakresie socjalnych, jak i rynkowych aspektów pierwszego Pakietu mobilności, przedłożonego w maju 2017 r. Poprzedzone długim i złożonym procesem negocjacji, przyjęte zostały następujące wersje ostateczne tekstów, w zakresie:

Wymogów dotyczących egzekwowania przepisów i szczegółowych zasad delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego; Tj. reguły odnoszące się do transportu międzynarodowego, kabotażu oraz wyłączenia określonych operacji spod działania niniejszych przepisów. Zasady delegowania nie mają zastosowania m.in. w przypadku operacji dwustronnych, tranzytu bez załadunku lub rozładunku towarów oraz początkowego / końcowego odcinka drogi transportu kombinowanego. Wyłączenie miałoby również zastosowanie do operacji dwustronnych z jedną dodatkową czynnością załadunku i / lub rozładunku w każdym kierunku, pod warunkiem że kierowca nie załaduje / nie rozładuje towarów w tym samym państwie członkowskim (lub żadnego w drodze wyjścia i maksymalnie dwa w momencie powrotu).

– Dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw i okresów odpoczynku oraz ewidencji przy pomocy tachografów; Tj. regularny 45-godzinny odpoczynek tygodniowy (oraz wszelkie cotygodniowe przerwy w rekompensacie za poprzedni skrócony odpoczynek tygodniowy) należy wybrać poza kabiną. Ponadto, przynajmniej co 4 kolejne tygodnie kierowcy będą zobowiązani spędzić jeden nieprzerwany tygodniowy odpoczynek (lub tygodniowy odpoczynek w ramach rekompensaty za skrócony odpoczynek tygodniowy) w domu lub w innym miejscu wedle wyboru kierowcy. Zachowano ponadto regulację w zakresie 2 regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu 2 kolejnych tygodni.

 – Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 1071/2009 i rozporządzenie (WE) 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (dostępu do zawodu i do rynku).

Mało prawdopodobnym jest jednak, aby negocjacje trójstronne rozpoczęły się przed ustanowieniem nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu, a tym samym aby regulacje ostateczne weszły w życie przed 2022 r.

Treść wskazanego stanowiska PE, dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.clecat.org/media/CI081aROAD_Initial%20Analysis%20MP1.pdf    ( Źródło: CLECAT Circular 2019/081 z dnia 08.04.2019 r./ APK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet