26 sie 2019

26 sie 2019

PAKIET E-COMMERCE WCO

Przez:

Sekcja: Aktualności

8 sierpnia Światowa Organizacja Celna (WCO) opublikowała pakiet handlu elektronicznego, który zawiera wytyczne dla administracji celnych dotyczące ustanowienia lub ulepszenia ram prawnych, politycznych i operacyjnych w zakresie zarządzania transgranicznym handlem elektronicznym.

Pakiet obejmuje ramy norm dotyczących transgranicznego handlu elektronicznego i towarzyszącą mu rezolucję Rady WCO przyjętą w czerwcu 2018 r., a także różne narzędzia przyjęte w czerwcu 2019 r., wspierające, skuteczne i zharmonizowane wdrażanie różnych norm zawartych w tych ramach. Dokumenty uzupełniające obejmują specyfikacje techniczne, definicje, modele biznesowe handlu elektronicznego, schematy przepływu i strategię wdrażania handlu elektronicznego, plan działania i mechanizm budowania zdolności.

Biorąc pod uwagę fenomenalny rozwój transgranicznego handlu elektronicznego oraz związane z nim możliwości i wyzwania, wzywa się administracje celne do wdrażania ram norm w sposób stopniowy, w oparciu o ich krajowe priorytety, specyfikę, procedury wewnętrzne i dostępność zasobów. (Źródło: CLECAT Newsletter 2019/26 z 23.08.19 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet