29 lip 2021

29 lip 2021

Otwarcie terminala intermodalnego w Kownie

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

W ubiegłym tygodniu na Litwie rozpoczął pracę jeden z najważniejszych terminali intermodalnych w tej części Europy. Stworzony na potrzeby Rail Baltica węzeł kolejowy w Kownie to najdalej na wschód oddalony punkt europejskiej sieci kolejowej. Zdaniem ekspertów, to ważny krok w stworzeniu w pełni funkcjonującej osi komunikacyjnej w relacji Wschód-Zachód.

Otwarcie terminala intermodalnego w Kownie pozwoli na wykorzystanie rozbudowanego w 2015 roku odcinka między Kownem a granicą z Polską oraz uruchomienie połączeń intermodalnych jeszcze przed zakończeniem projektu Rail Baltica. Na Litwie występują dwa rozstawy szyn – szerokotorowy 1520 mm (93,7 proc. sieci kolejowej) i normalnotorowy 1435 mm (6,3 proc.). Połączenie intermodalne Kowna z resztą Europy było możliwe dzięki wybudowaniu na 120-kilometrowym odcinku pomiędzy nowym terminalem towarowym a granicą polsko-litewską torów europejskich, występujących w większości krajów Unii Europejskiej.(Źr.trans.info.pl-K.O)’

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet